call

Page heading

Незважаючи на істотні відмінності між окремими видами усного перекладу, є щось загальне для всіх них. Тому ми спочатку розглянемо ті якості, якими повинен володіти усний перекладач незалежно від того, який вид усного перекладу він виконує. Сюди перш за все слід віднести знання найбільш частих, споживаних перекладацьких відповідностей і автоматизовану навичку їх вживання.

Знання перекладацьких відповідностей без автоматизму їх вживання не є достатнім для усного перекладача, оскільки у нього немає часу на «пригадування» еквівалентів. Коливання і тривалі паузи при перекладі заважають адекватному сприйняттю тексту, що перекладається, порушують комунікацію між партнерами. Природно, що зрідка при перекладі особливо складних місць перекладач може дозволити собі невелику паузу для обдумування. Але для того, щоб така пауза не з’являлася на кожному кроці, усний перекладач повинен з високим ступенем автоматизму використовувати найуживаніші перекладацькі відповідності, тоді і невелика пауза при обдумуванні «важкого ходу» буде сприйнята такими, що слухають так само, як і невелика пауза у людини, що говорить на рідній мові і підшукує найвідповідніші слова для виразу своїй думці.

90909

Нерідко перекладацькі відповідності вводяться списком за принципом «початкове слово — перекладене слово». Цей спосіб у ряді випадків можна використовувати, проте його не можна визнати достатньо ефективним, оскільки такому способу властиві всі недоліки двомовних словників. Мовні еквіваленти абсолютизуються, вони сприймаються навчаючими як універсальні міжмовні відповідності, а не як відповідності лише для даного контексту і ряду інших аналогічних контекстів. Наслідком цього є некоректне перенесення відповідностей з одного контексту в іншій. Крім того, цей спосіб не дає студентам відомостей про вживання мовної одиниці, а як відомо, незнання правил слововживання значно знецінює знання слова, особливо при перекладі з рідної мови на іноземну. Значно ефективніше «заучування» перекладацьких еквівалентів в контексті. Окрім всього іншого такий спосіб введення перекладацьких відповідностей забезпечує міцніше їх запам’ятовування.

Одним з найвідоміших положень методики викладання іноземних мов є положення про те, що достатньо міцне запам’ятовування мовних одиниць і моделей забезпечується шляхом неодноразового їх повторення. Природно, що на заняттях по перекладу найвигіднішим є багатократне вживання мовних одиниць, що підлягають засвоєнню, і конструкцій в перекладацьких вправах, що дозволяли одночасно тренувати весь комплекс перекладацьких умінь і навичок. Проте при цьому в міру можливості слід уникати монотонності.

Суть системи перекладацьких вправ, в ході яких вводяться і закріплюються перекладацькі відповідності, зводиться до того, що на матеріалі одних і тих же текстів, що містять найбільш споживану лексику, здійснюються різні види перекладу стільки разів, скільки необхідно для достатньо твердого засвоєння міжмовних відповідностей. Монотонність долається шляхом постановки щоразу іншого завдання. Як приклад можна запропонувати таку схему.

Даються два паралельні тексти: початковий текст і його переклад, з якими проводиться наступна робота:

  • студентам пропонується виписати з них перекладацькі відповідності, або невідомі їм, або відомі, але такі, що не вживаються активно;
  • пропонується перекласти іноземний текст на українську мову (на слух абзацно-фразовим способом або ж послідовно з скороченим записом);
  • пропонується виконати переказ іноземного тексту на іноземній мові за допомогою системи скороченого перекладацького запису (можна з використанням списку відповідностей, складеного на першому етапі);
  • пропонується перекласти іноземною мовою український текст послідовно з скороченим записом (при цьому також може бути дозволено використовувати список відповідностей);
  • переклад тексту на іноземну мову виконується абзацно-фразовим способом:
  • переклад тексту з української мови на іноземну виконується синхронно або напівсинхронно. Темп невисокий, варіюється викладачем (так званий навчально-синхронний переклад, мета якого — відпрацювання «автоматизованої» навички вживання перекладацьких відповідностей)

Перераховані тут види перекладацьких вправ виконуються одночасно всією групою з використанням устаткування магнітофонного класу (викладач здійснює вибірковий контроль) або ж у звичайних класах в парах (один студент перекладає, інший контролює його, потім ролі міняються: викладач здійснює вибірковий контроль роботи пар). Природньо, що подібному відпрацюванню повинні піддаватися лише тексти, що у великій кількості містять споживану лексику, кліше у вигляді словосполук і фраз.

Описана система вправ приводиться лише як зразок. Вона може бути змінена і доповнена шляхом включення в неї інших видів робіт, і зокрема таких, як письмовий переклад з української мови на іноземну, письмовий переклад на слух (перекладацький диктант) з української на іноземну тощо.

WIR. ABER WARUM

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

Seit 2006 ist das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation” auf dem Markt taetig. Wir haben Erfolg und sind Spitzenreiter in unserer Region. Wir haben gelernt, Uebersetzungen von hoechster Qualitaet anzubieten. Dank der grossen Anzahl von herangezogenen, professionellen Uebersetzern haben wir es geschafft, preiswerte Uebersetzungen im Vergleich mit anderen Bueros zu machen.

Wir uebersetzen SCHNELL. Zeit ist Geld, deswegen weiss das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”  Ihre Zeit zu schaetzen und erfuellt Ihren Auftrag hoechst schnell. Sicher ist es keine maschinelle Sprachuebersetzung, denn fuer 10 Minuten kann kein Profi schaffen, Ihnen eine fertige Uebersetzung auszliefern, aber eine halbe Stunde fuer eine Textseite gilt als eine Realfrist . Und Uebersetzer des Bueros “Alfa-Translation” machen alles Moegliche, um Ihnen fristgerecht zu helfen. Deswegen gibt es bei uns einen Begriff “dringende Uebersetzung”. Das Buero “Alfa-Translation” macht beglaubigte Uebersetzungen von Urkunden und Papieren aus oder in die seltenen Sprachen und fuer die meistverbreiteten europaeischen Sprachen gewaehren wir einen garantierten Rabatt bis zu 25 % beim grossen Auftrag. Sie koennen unser Stammkunde werden, um in der ersten Linie und in der kuerzesten Zeit betreut zu werden, um auch  preiswerte dringende Uebersetzungen zu bekommen.

WER SIND WIR

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

Tetjana Krawtschuk

Büro manager

Alina Besrutschko

Uebersetzer

Wassyljuk Myroslawa

Leiter der Abteilung von “Dolmetschen/Uebersetzen”

UNSERE MISSION

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

Beim Uebersetzen von Ihren Worten und Ideen hilft das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation” eine sichere Bruecke des Vertrauens zwischen Partnern zu schlagen und weit voneinander entfernte Menschen anzunaehern, um bequeme und komfortable Sprachkommunikation zu ermoeglichen. Gerade deshalb besteht unsere Mission in der Schaffens- und Ideenkommunikation von Nationen in der ganzen Welt. Wir sind bestrebt, alle schoepferische und begabte Uebersetzer von der Stadt, dem Gebiet, dem Land und der Welt in eine berufliche Gemeinschaft zu vereinigen, um zu helfen, beliebige Verstaendigunsschwierigkeiten zu ueberwinden, wie es oefters bei Uebersetzungen aller Art vorkommt.

Nachdem wir qualifizierte und erfahrene Fachkraefte aus unserer Region vereinigt haben, arbeiten wir gerade jetzt daran, unsere Uebersetzungstaetigkeit zu erweitern und den nationalen Markt zu erschliessen. Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation” ist bereit, im Auftrag von Staatsbuerger des beliebigen Landes oder der physischen Person, von internationalen Unternehmen und staatlichen Institutionen der Ukraine und anderer Staaten zu uebersetzen sowie hochwertige Dienstleistungen gemaess dem modernsten Qualitaetsstandard, der nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland anerkannt ist, anzubieten.

UNSERE PARTNER

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

ТОВ «Дільман Органік»
ТОВ НОВА-ПАК
ТРАДЕКС, ООО
ПФ “Терміт”
Мотузковий парк “ТАРЗАН”
ТОВ “ФОРЕЙН ПЕРСОНАЛ СЕРВІС”
ТОВ “Т-СТИЛЬ” Льонокомбінат
ТОВ “Ескада-М”
ПРАТ “Консюмерс-Скло-Зоря”
Агрокорпорація “КРУПЕЦЬ”
ООО “Тигрес”
ООО “АНТРАЙ”
КОМПАНИЯ ЗЕВС ЛТД, ООО
Адвокатське бюро Миколи Бляшина, юристи та адвокати
НВП “МІСТІМ” ДОБАВКИ “КОМПЛЕКС”
МПП «Монстера»
Сона-фарм ТОВ
Пластикс–Украина

Наша географія

Das Uebersetzungsbuero “Alfa-Translation”

KONTAKTE

alfapereklad@ukr.net

+38(0362) 401206

+38097 9100177

+38093 6381700

Viber, Whatsapp +38097 6712673

Riwne, Fuerstin-Olga-Strasse 5, Buero 307

Sprachkurse

+38097 1831360

SOZIALES NETZWERK

SENDEN SIE BITTE EINE MITTEILUNG