Інші послуги: транскреація, транскрибація, локалізація

Інші послуги: транскреація, транскрибація, локалізація

Часто крім звичайного перекладу документів у клієнтів виникає потреба в інших супутніх послугах бюро. Для прикладу, це може бути транскреація, транскрибація чи локалізація. Звісно в нашій компанії «Альфа Переклад» такі послуги надаються. Якщо ми говоримо про транскреацію, то ми розуміємо під цим поняттям такий переклад, в якому стилістично перетворюється, трансформується текст відповідно до цілей та вимог перекладу. Транскрибація, в свою чергу, – це процес перетворення відео чи аудіо записів у текстовий формат. Це може бути промова чи запис конференції, які потім слід перетворити у текст для подальшого використання. Локалізація є наступним кроком після виконання перекладу. Зазвичай, це процес лінгвістичної та культурної адаптації перекладеного тексту в різні країни.

КОЛИ ПОТРІБНІ: ТРАНСКРЕАЦІЯ, ТРАНСКРИБАЦІЯ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ

Щоб було зрозумілим, такі послуги, як транскреація, транкрибація та локалізація стають більш затребуваними з кожним днем. Однак, це стосується лише тих перекладів, які пов’язані із маркетингом, науковою діяльністю та просуванням сайтів. Тобто коли нам слід перекладати стандартні документи, то звісно звичайного перекладу нам буде достатньо. Транскреацію можна назвати відносно новим видом перекладу, який є необхідним в контексті маркетингової стратегії (рекламні слогани, тексти), у сфері наукової діяльності (наукові статі, анотації) чи художнього перекладу (книги, статті). Іншими словами, транскреація є необхідною коли потрібно не тільки перекласти текст, а зробити його зрозумілим для конкретної категорії людей чи під певні вимоги. Транскреація дозволяє навіть видозмінити, додати семантичних структури чи конфігурації, доповнити зміст тексту. Головне тут зберегти суть, ідею та зробити переклад милозвучним та гармонійним. Транскрибація стає потрібною коли є аудіо чи відео запис, який має бути переведеним у текстовий формат. Можна сказати, що така послуга заміняє усний переклад: коли робиться запис конференції чи телефонної розмови, а тоді перекладається на відповідну мову або просто оформлюється у текст. Локалізація є подібною до транскреації. Але відмінність у тому, що під час локалізації основне, не творчий підхід у перекладі, а врахування особливостей аудиторії, культурних, мисленнєвих та психологічних.

ОСОБЛИВОСТІ ІНШИХ ПОСЛУГ: ТРАНСКРЕАЦІЇ, ТРАНСКРИБАЦІЇ, ЛОКАЛІЗАЦІЇ

ТРАНСКРЕАЦІЮ можна називати по-різному, наприклад, творчий переклад, креативний переклад, міжкультурний переклад, міжнародна адаптація тексту, маркетинговий переклад. Насправді всі ці визначення є правильними. І всі вони означають, що текст перекладу повинен бути не просто перекладеним з однієї мови на іншу, а адаптованим під конкретного носія мови, зберігаючи зміст, стиль, контекст та структуру тексту. Крім того, такий вид перекладу має ще нести емоційне забарвлення, або ж передати емоцію, яка закладалася в оригінальному тексті, іншими словами, аби збереглося «відчуття тексту». Як уже говорилося раніше, транскреація найчастіше використовується в маркетингових та рекламних компаніях, коли виникає потреба вийти за межі однієї культури чи країни та залучити відповідну цільову аудиторію. Для прикладу, це можуть бути рекламні слогани, брошури, листівки, плакати або будь-які інші рекламні тексти. Також транскреація використовується під час перекладу наукових праць, коли читачем стає іноземець. І тоді виникає потреба при перекладі враховувати особливості міжнародних вимог до публікації, зокрема стилістичних, лінгвістичних, синтаксичних, а також культурних та ідеологічних. Тоді така вид перекладу стаж транскреацією.

ТРАНСКРИБАЦІЯ є іншим видом діяльності перекладача, єдина відмінність полягає у тому, що переклад потрібно здійснювати не з текстового формату, а з аудіо чи відео. Це для прикладу може бути, відео конференція, лекція, семінар, телефонна розмова, будь-який відео чи аудіо запис. Така потреба може виникати коли запису є недостатньо, а потрібний текстовий формат. На сьогоднішній день є навіть спеціальні програми чи сервіси, які можуть зробити розшифровку аудіо у текстовий формат. Єдина відмінність у такій роботі, це та, що тільки людина може вловити зміст та суть, емоційне забарвлення та настрій повідомлення, будь-які технічні сервіси цього зробити не зможуть. Тому коли транскрибацію робить спеціаліст, він може точніше та правильніше це зробити. Звісно транскрибація є складною діяльністю, адже спеціалісту слід добре почути, вхопити зміст та швиденько перевести у текст, а інколи одразу на іншу мову. Тому вимогою є хороший слух та пам’ять, грамотне мовлення, швидке мислення та досконале володіння граматикою.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ є складним процесом перекладу та адаптації тексту на конкретну цільову аудиторію, враховуючи її культурні особливості. Простими словами, локалізація потрібна тоді, коли товар, продукт чи послуга мають бути представленими в інших країнах. Це означає, що текст має бути перекладеним так, аби в цільової аудиторії не виникало бар’єру у сприйнятті та розумінні того, що вона читає. Тобто текст має бути адаптованим на мовному та культурному рівнях. Найчастіше сьогодні зустрічається локалізація сайтів, оскільки багато компаній працюють з міжнародними ринками, тому й контент сайтів має бути відповідним. Переклад контенту та локалізація сайту означає не просто переклад на іноземну мову, а й збереження цілісності інформаційного наповнення сайту та смислового навантаження. Можна сказати, що локалізація включає лінгвістичні, технічні, культурні, філологічні та психологічні компоненти перекладацької діяльності.

ІНШІ ПОСЛУГИ: ТРАНСКРЕАЦІЯ, ТРАНСКРИБАЦІЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ В КОМПАНІЇ «АЛЬФА ПЕРЕКЛАД»

здійснюються на найвищому рівні, звичайно, як і усі інші послуги нашого бюро. Однак, саме цей вид діяльності вимагає від усіх працівників найвищого рівня не лише професійних вмінь та навичок, а особистих якостей, зокрема творчості, креативності, нестандартності та широти мислення. Також при такому виді роботи потрібні знання конкретної країни, особливості її культури, менталітету та психології. Тому перед початком роботи визначається стратегія, куди і з якою метою потрібно перекладати той чи інший текст, а вже потім підбираються спеціалісти під конкретний вид роботи. Тільки такий підхід до виконання роботи дає високі та якісні результати.

Відомство
Термін виконання
Вартість